دیوان عشق

خیلی خوشمله پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کنید

دانلود دوست دارم فرهاد دهقان


فرمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps

دوست دارم

فرمت : Ogg / کیفیت : 56Kbps

دوست دارم

http://www.parymah.com/

 

شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ | 13:18 | farinaz |

About
.............................................

می نویسم تابه یادتت سرکنــــــم
چشم راازاشک دیده ترکنـــــــــــم
نام این وبلاگ کنم دیوان عشـــــق
عشــــــق راعنوان این وبلاگ کنـم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـــك نفــــــر يـــــك جــــــايي ...

تمام رؤياهاش لبخند توســـــــت

و وقتي به تو فكر ميكنه احساس ميكنه زندگي واقعا زيباست

پس هر گاه احساس تنهايي كردي

اين حقيقت را به خاطر داشته که

يــــــــــــــــــــــــک نفــــــــــــــر

يــــــــــــــــــك جـــــــــايــــــــي

در حال فكر كردن به توســــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به خداعشق به رسوا شدنش می ارزد

وبه لیلی وبه مجنون شدنش می ارزد

دفترقلب مرا واکن ونامی بنـــــــــــویس

سندعشق به امضا شدنش می ارزد

گرچه من تجربه ای ازنرسیدن هایــــم

کوشش رود به دریاشدنش مــی ارزد

کیستم بازهمان آتش سردی که هنوز

حتم دارد که به احیاشدنش می ارزد

بادودست توفروریختن دم به دمــــــم

به همان لحظه برباشدنش می ارزد

دل من درسبدی عشق به نیل توسپرد

نگهش دارکه به موسی شدنش می ارزد
Menu
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................
Button Graphics Button Graphics Button Graphics Button Graphics Button Graphics Button Graphics .

free glitter text and family website at FamilyLobby.com